What is Notepad++ ?

NotePad++, is the world's number one free text editor that simplifies many operations, especially for coders (JavaScript, VisualBasic, PHP, HTML, C++, SQL etc.).You can make your work easier by activating the corresponding programming language in the Language menu.In addition, various functions that not included in the program are added to the program by external plug-in authors.The two most useful add-ons, Compare and JSTool are included in the package that you download from DVB Support.With the compare plug-in with a single click, you can see what kind of text differences a window has from other windows (documents).To do so, open two similar documents and press CTRL + ALT + C.You can also use these and other functions of the plugin in the Plugins > Compare menu.The other plugin, JSTool, is a unique tool for editing, minimizing and maximizing JSON and JavaScript formatted texts.Again, you can simply do this under Plugins > JSTool.

NotePad++, özellikle kodlama yapanlar için (JavaScript, VisualBasic, PHP, HTML, C++, SQL v.s. dillerde) birçok işlemi basitleştiren dünyanın ücretsiz bir numaralı yazı editörüdür.Program da hangi dilde kodlama yapıyorsanız, Dil menüsünde ilgili programlama dilini aktif ederek işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.Ayrıca programda olmayan çeşitli fonksiyonlar da harici eklenti yazarları tarafından programa eklenmektedir.Bunlarda en yararlı olan ikisi, Compare ve JSTool eklentileri, DVB Support tan indireceğiniz paket içinde mevcuttur.Compare yani kıyaslama eklentisi ile programda bir pencerenin diğer pencerelerden yani bir dökümanın diğer dökümanlardan en ufak bir nokta veya boşluk dahi ne gibi yazı farkları olduğunu tek bir tıklama ile görebilirsiniz.Bunun için iki benzer döküman yükleyip CTRL + ALT + C ye basın.Plugins > Compare menüsünden de, eklentinin bu ve diğer fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.Diğer eklenti olan JSTool, JSON, JavaScript formatlı text leri düzenlemek, minimize ve maximize etmek için bulunmaz bir araçtır.Yine Plugins > JSTool altında bu işlemleri basitçe yapabilirsiniz.Programı, Settings > Preferences > General > Localization altında Türkçe yapabilirsiniz ancak PC de hayat İngilizce olduğu ve bu nedenle kendinizi geliştirmeniz için, DVB Support ekibi olarak kimseye çok gerekmedikçe programları orjinal dilinden yani İngilizce den farklı bir dilde kullanmasını tavsiye etmiyoruz! Aksi halde filter i süzgeç, tray ı tepsi şeklinde çeviren aşçı dan bozma çevirmenlerden dolayı bir arpa boyu yol alamazsınız!

Notepad++ Screenshot


Notepad++ Website

https://notepad-plus-plus.org/